Soutenances et Thèses

المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة، مناقشة أول مذكرة تخرج للحصول على شهادة ماستر مؤسسة ناشئة، تخصص تسويق الخد